Odstranění spadlého stromu, Černošice, Nádražní ul, osada Radost

Datum zásahu: 23. 7. 2003 15:58
Doba zásahu: 2h 42m
Počet členů: 7

Sdílet