Požár travního porostu, Æernošice, ul. V topolích

Datum zásahu: 22. 3. 2003 15:11
Doba zásahu: 0h 49m
Počet členů: 10

Sdílet