Vyproštění a transport koně, Černošice, osada Jas

Datum zásahu: 26. 1. 2004 15:48
Doba zásahu: 2h 32m
Počet členů: 22

Sdílet