Zřícení opěrné zdi, Černošice, Dobřichovická ul.

Datum zásahu: 29. 7. 2004 16:30
Doba zásahu: 0h 36m
Počet členů: 9

Sdílet