Dozor při pálení odpadu, Černošice, skládka "U dubu"

Datum zásahu: 6. 12. 2006 0:00
Doba zásahu: 8h 0m
Počet členů: 3

Sdílet