Dozor při pálení odpadu, Černošice, skládka "U dubu"

Datum zásahu: 7. 12. 2006 7:30
Doba zásahu: 8h 0m
Počet členů: 3

Sdílet