Kontrola čističky odpadních vod, Černošice, Radotínská ul.

Datum zásahu: 29. 5. 2006 8:10
Doba zásahu: 0h 25m
Počet členů: 6

Sdílet