Ekohavárie na řece Berounce ulice Ke hřišti

Došlo k úniku ropné látky do povrchové kanalizace a tou se látka dostala do řeky. Naše jednotka instalovala tři norné stěny a výstup z kanalizace byl zasypán sorbentem.
Datum zásahu: 31. 10. 2008 13:22
Doba zásahu: 3h 55m
Počet členů: 8
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce
Ekohavárie na Berounce

Sdílet