Vyproštění plovoucího předmětu z řeky Berounky

Datum zásahu: 26. 8. 2009 10:53
Doba zásahu: 0h 49m
Počet členů: 3

Sdílet