Informování obyvatel v postižené oblasti o vyhlášení III SPA a řízené evakuace

Datum zásahu: 14. 1. 2011 19:00
Doba zásahu: 1h 34m
Počet členů: 10

Sdílet