Kontrola opatření na komunikaci 115/II zaměření hladiny k přelivu

Datum zásahu: 15. 1. 2011 11:21
Doba zásahu: 0h 19m
Počet členů: 3

Sdílet