Monitoring povodí řeky Berounky k.ú.Černošice

Datum zásahu: 10. 12. 2012 10:15
Doba zásahu: 2h 42m
Počet členů: 4

Sdílet